Про нас

slovnik.net.ua — тлумачний онлайн словник української мови.

Для кого цей словник:  вчителі, студенти, школярі та усі хто цікавиться українською мовою

Аудиторія: школярі, студенти, вчителі, широкий загал.

Головний редактор: Кондратюк В’ячеслав 

Розробник: Громов Олександр 

Академічний тлумачний словник онлайн